BRANDKLASSAD KABEL

Brandskyddsväv för elkablar

brandklassad kabel

Vi är ledande inom brandsäkerhetsteknologi och vår brandklassade kabel, Hapuflam® brandskyddsväv, är konstruerad för att erbjuda överlägsen skydd i kritiska miljöer där säkerheten är av yttersta vikt. Denna innovativa produkt är resultatet av omfattande forskning och utveckling med målet att minska riskerna för brand i komplexa och riskutsatta miljöer såsom kärnkraftverk, sjukhus och industrianläggningar.

Montering

Väven förhindrar eller fördröjer elavbrott i brandförloppets tidiga skede och förhindrar eller fördröjer brandutveckling i elkablar och ledningar. Hapuflam är mycket lätt att montera, allt som krävs är en sax. 

Om Hapuflam® Brandskyddsväv 

Hapuflam® är inte bara en produkt, det är en livräddande teknologi. Den är framtagen för att aktivt motstå de extrema temperaturer som en brand kan generera och förhindra att elden sprider sig längs kablar och ledningar. Denna förmåga är avgörande i miljöer där en liten gnista kan leda till katastrofala händelser. Produktens unika egenskaper inkluderar en patenterad beläggning som expanderar vid höga temperaturer och skapar en robust, isolerande barriär som skyddar kablar från att bidra till brandens spridning. 

Viktiga produktfördelar 

  • Effektiviteten: Tillhandahåller en omedelbar barriär som förhindrar eld från att sprida sig. 
  • Användarvänlighet: Enkel installation som kräver minimala verktyg och förberedelser. 
  • Pålitlighet: Beprövad i de tuffaste miljöerna med konstant prestanda. 

Utöver att skydda mot eld, bidrar Hapuflam® till att upprätthålla funktionaliteten i kritiska system under nödsituationer, vilket kan vara avgörande för räddningsinsatser och för att minimera skador på egendom och infrastruktur. Stöbichs engagemang för innovation och säkerhet gör att våra produkter ständigt utvärderas och förbättras för att möta de växande kraven i moderna installationer och byggnader. 

Centrala användningsområden 

  • Offentliga byggnader och infrastruktur: Säkrar skolor och tunnelbanor. 
  • Vitala installationer: Skyddar kablar i sjukhus och industriområden. 
  • Transportinfrastruktur: Säkrar kabelinstallationer i tunnelbanor och på flygplatser 

 Vi på Stöbich är stolta över att kunna erbjuda produkter som inte bara uppfyller, men ofta överträffar internationella säkerhetsstandarder. Vårt team av experter är dedikerade till att hjälpa dig att implementera effektiva brandskyddslösningar som ger verkligt värde och skydd. 

 Om du är intresserad av att lära dig mer om hur Hapuflam® kan skydda din verksamhet, eller om du vill diskutera specifika brandskyddslösningar för din organisation, kontakta oss idag. Vi är här för att stödja dig i att skapa en säkrare och mer hållbar miljö. 

Här visar vi endast ett litet urval av våra produkter. För att se allt vi kan erbjuda besök gärna stoebich.com eller kontakta oss.

Se vår brandskyddsväv

HAPUFLAM® – BRANDSKYDDSVÄV

Skyddar elkablarnas funktion upp till 180 minuter – testtemperatur 750 grader / 250 V, och upp till 70 minuter – testtemperatur 950 grader / 600 V.

brandskydd från Stöbich

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen