Lagstadgade prov och regelbunden service

Brandjalusier, rökgardiner och brandluckor är ofta monterade i en miljö som inte tillåter driftsstopp. De ska bara fungera. Våra montörer har både den utbildning och den utrustning som krävs för att garantera dig ett minimum av driftsstörningar och reparationer. Oavsett om du väljer ett fast serviceavtal eller behöver snabb hjälp.

Nya regler från Boverket

Att ha ett fullgott brandskydd är inte nog. Det sektionerande och evakuerande brandskyddet måste enligt lag även besiktigas och dokumenteras. Boverkets nya regler för motordrivna portar (BFS2003:10) innebär att din port måste kontrolleras och servas minst 2 gånger per år (eller i enlighet med portens manual). Denna service ska dokumenteras i portens servicejournal vilket kontrolleras vid besiktning av brandmyndigheten. Om servicen inte gjorts enligt reglerna kan porten få körförbud.

Regelbunden service och underhåll ger produkterna en ökad livslängd och förebygger reparationer. Därför har Previs Brandskydd byggt upp en professionell serviceorganisation som snabbt reparerar alla eventuella skador som kan uppstå. Vi erbjuder också fasta serviceavtal där lagstadgade tester och service utförs i enlighet med svenska och internationella bestämmelser.

Här kan du läsa mer om skötsel av portar.

Service