Brandskyddsväv

Brandskyddsväv för elkablar

brandklassad kabel

För kärnkraftverk, sjukhus, raffinaderier, tunnelbanor, skolor, industri och många andra verksamheter finns krav på att elkablar inte ska kunna orsaka brand genom antändning. Det finns också krav på att ej brandklassade elkablar/elledningar ska ha brandskydd. Hapuflam brandskyddsväv är lösningen. Den rutmönstrade väven är belagd med en patenterad elastisk beläggning som expanderar vid höga temperaturer och skyddar kablar och ledningar.

Väven förhindrar eller fördröjer elavbrott i brandförloppets tidiga skede och förhindrar eller fördröjer brandutveckling i elkablar och ledningar. Hapuflam är mycket lätt att montera, allt som krävs är en sax.

Här visar vi endast ett litet urval av våra produkter. För att se allt vi kan erbjuda besök gärna stoebich.com eller kontakta oss.

Se vår brandskyddsväv

HAPUFLAM® – BRANDSKYDDSVÄV

Skyddar elkablarnas funktion upp till 180 minuter – testtemperatur 750 grader / 250 V, och upp till 70 minuter – testtemperatur 950 grader / 600 V.

brandskydd från Stöbich

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen