Flexibel röksektionering som räddar liv

Rökgardinens uppgift är att begränsa utbredningen av brandgaser inom en byggnad. Rök orsakar 90 procent av alla dödsfall vid brand och 70 procent av alla materiella skador. Effektiv röksektionering ger säkrare evakuering och gör det enklare för brandförsvaret att lokalisera brandhärden och riskabla områden.

Här hittar du våra rökgardiner med ritningar, specifikationer och färdiga texter om brandklass och tillämpning. Vi hjälper dig gärna med anpassningar till varje unik situation.

Se film
Rökgardiner

Supercoil V - Vertikal

Automatisk vertikalt stängande rökgardin. 
Avsedd för röksektionering upp till E30.

Produktfakta

Rökgardiner

Smokeshield S – Sektionerande

Automatisk sektionerande rökgardin. Avsedd för röksektionering upp till E30.

Produktfakta

Rökgardiner

Stripecoil - Evakuerande

Automatisk rökgardin med evakueringsmöjlighet. Avsedd för röksektionering upp till E30.

Produktfakta