Brandskyddsväv för elkablar

För kärnkraftverk, sjukhus, raffinaderier, tunnelbanor, skolor, industri och många andra verksamheter finns krav på att elkablar inte ska kunna orsaka brand genom antändning. Det finns också krav på att ej brandklassade elkablar/elledningar ska ha brandskydd. Hapuflam brandskyddsväv är lösningen. Den rutmönstrade väven är belagd med en patenterad elastisk beläggning som expanderar vid höga temperaturer och skyddar kablar och ledningar. Väven förhindrar eller fördröjer elavbrott i brandförloppets tidiga skede och förhindrar eller fördröjer brandutveckling i elkablar och ledningar. Hapuflam är mycket lätt att montera, allt som krävs är en sax.

Brandskyddsväv för elkablar

Hapuflam – brandskyddsväv

Skyddar elkablarnas funktion upp till 180 minuter – testtemperatur 750 grader / 250 V, och upp till 70 minuter – testtemperatur 950 grader / 600 V.

Produktfakta