Osynligt brandskydd för alla miljöer

Brandgardiner ger ett smidigt och effektivt brandskydd som syns först när det behövs. Perfekt för miljöer med höga estetiska krav. Med vår unika aluminiumbelagda väv uppnås höga brandklasser utan att sprinkler krävs. Vi har brandgardiner för allt från stora öppningar som teaterscener till horisontella brandavskiljare av väv för bjälklagsöppningar. Här hittar du våra brandgardiner med ritningar, specifikationer och färdiga texter om brandklass och tillämpning. Vi hjälper dig gärna med anpassningar till varje unik situation.

Se film
Brandgardiner E60 – EI120

Fibershield I - Vertikala

Vår senaste och mest avancerad brandgardin. Avsedd för brandklass Ei30 till Ei120. Kontakta oss för mer information.

Produktfakta

Brandgardiner E60 – EI120

Fibershield E

En enklare variant av brandgardin som passar bra där storleken på öppningen är mindre och brandkravet lite enklare. Kontakta oss för exakta mått och brandklasser.

Produktfakta

Brandgardiner E60 – EI120

Fibershield E/P – Vertikala

Automatisk vertikalt stängande brandgardin. Avsedd för brandsektionering upp till EI20. Med sprinkling kan EI120 uppnås. Aluminiumbelagd duk Heliotex EW90 finns som option – där vi med ett kort avstånd till brännbart material uppfyller kraven för EI60.

Produktfakta

Brandgardiner E60 – EI120

Fibershield HC – Horisontal

En brandgardin speciellt framtagen för sektionering av horisontella öppningar i tex bjälklag. Går att anpassa till de flesta öppningar och finns i olika versioner. Kontakta oss för mer information.

Produktfakta

Brandgardiner E60 – EI120

Fibershield S – Sektionerande

Automatisk sektionerande brandgardin. Avsedd för brandsektionering upp till EI20. Med sprinkling kan EI120 uppnås.

Produktfakta